Андрій Тужиков про книжку Романа Чихарівського “Мудація”

Мутація тексту. Мудація інтертексту.

Зазвичай, на початку рецензії/відгуку/коментаря пишуть кілька слів про автора, але текст декого Р.Ч. більш адекватно реагує на постструктуралістську методологію аналізу. Окрім того, що текст не має чіткого сюжету, часових рамок, конкретно означених персонажів з конкретно відведеними їм ролями, текст лежить навіть поза форзацом. Навіть без посилань та апеляцій до життєвого шляху автора, зрозумілий його, себто автора, щемкий погляд на світ. Власне, саме цей текст можна трактувати як рефлексії на новий досвід та нові візії. Він не потребує поділу на розділи чи інші дискретні утворення, текст є по суті однією ризомою, себто подією, яку автор створює як інструментарій для власної терапії. Попри те, що класичні етапи розвитку сюжету упущені, бо сам сюжет лежить на маргінесах , в центрі стоїть безперервна сублімація, як наприклад опис сновидінь чи вигадані бувальщини, розказані персонажами з хворої уяви самих персонажів, щось на кшталт кульмінації тут є, але текст вже показав, що читачеві, що він не винен ні зав’язку, ні розв’язку, ні хеппі-енд.

Назва книги «Мудація» є емпіричним означенням терму «ризома». Безперервна еволюція, а в деяких місцях і революція тексту, зосереджує лише на динаміці, але на тому, кому ця динаміка належить. Очевидно, що текст утворюється не одразу, а його утворення займає певний часовий інтервал, протягом якого мут(д)ують динамічні характеристики ризоми, а звідси, логічно – й сам автор. Для персонажів книги, мудація – це природній спосіб буття, форма їх розвитку, іншої вони не знають. Текст має багато звернень до читача, але завуальованих під типові історії, які траплялися з кожним. Текст перевіряє читача на «свій» – «не свій». Його можна трактувати як довідник рефлексій для читача-тинейджера, і як старий фотоальбом рефлексій для зрілого читача. Не дивлячись на те, що в цьому відгуці немає жодного спойлера, майбутній читач, швидше за все, вже шукає книгу з генетики, яка в розділі «Мутація» щільно прилягає до «Мудації» декого Р.Ч.

Андрій Тужиков