Ян Блонський. Мова доречна: Есеї про польську поезію 2-ої половини XX століття

…читаючи тексти Яна Блонського, ми пізнаємо не тільки літературу, а й критика — те, якою він бачить дійсність і як про неї говорить. Індивідуальність рецензента і коментатора літпроцесу — це передусім індивідуальність мов, які він використовує. Його незалежність в стосунку до наукових шкіл і усталених форм опису літературних творів проявляється в формі. Новаторство та віртуозність Блонського в цьому плані стали легендою.

Войцех Кудиба

*

Як Блонський (1931-2009) – відомий польський історик літератури, критик, есеїст, перекладач і професор Яґеллонсього університету в Кракові. Захистив дисертацію на тему “Міколай Семп-Шажинський та початки польського бароко”. Ян Блонський вважається головним представником так званої краківської школи літературної критики та одним із найбільш впливових польських літературознавців другої половини ХХ століття.

Зміст книжки (файл PDF).

*

Серія «Сучасне польське літературознавство» у співпраці з Інститутом Літератури в Кракові.

416 с.
140*200мм
Вересень 2021 року
ISBN 978-617-692-644-3
ISBN 978-83-66765-88-7