Porzucić świat absurdów: Z Ojcem Profesorem Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia ksiądz Jan Sochoń

Nieprzypadkowo wspominana jest rola nauczyciela, kiedy mowa jest o Mieczysławie Krąpcu i nieprzypadkowo doceniany jest wpływ jednego człowieka na dzieje ludzkości, kiedy omawiany jest jego wkład w rozwój filozofii, nauki oraz kultury. Ogram pracy, który podjął Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec trudno porównać do pracy kogokolwiek, kto zdecydował się na coś podobnego. Rzeczą zapewne najważniejszą wśród jego osiągnięć było założenie uczelni, która stała się ośrodkiem kształcenia nowych pokoleń wolnych ludzi oraz prawdziwym symbolem wolności nauki.

W 2021 roku, roku wydania tej książki, obchodzona jest setna rocznica urodzin Mieczysława Alberta Krąpca. Urodził się on pod Tarnopolem we wsi Berezowica Mała w 1921 roku. Ukończył Państwowe Gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu w 1939 roku, po czym wstąpił do zakonu oo. Dominikanów w Krakowie. W 1943 roku złożył śluby wieczyste, a w 1945 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1951 roku został związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a od 1970 do 1983 roku pełnił tam funkcję rektora.

Dzięki wydaniu tej książki–wywiadu z Ojcem Profesorem, zamierzamy zapoznać czytelników z tą niezwykłą postacią, jej wartością jest bowiem żywa mowa Mieczysława Krąpca. To on sam opowiada o swoim życiu, o zawiłościach historycznych jego czasów i o walce w obronie Uniwersytetu, Kościoła i wiary.

W książce można znaleźć obrazy jego rodzinnej wsi, nauki w gimnazjum, przywołanie pamięci do jego doświadczeń wojennych, jego pracę w nauce i edukacji, a także wspomnienia o licznych związkach z najwybitniejszymi osobliwościami tamtych czasów. Rozmowę z Ojcem Profesorem prowadzi o. Jan Sochoń – wybitny naukowca i pisarz. Właśnie dzięki jego pomysłowi powstała ta książka.

Długoletnia przyjaźń Mieczysława Krąpca z Karolem Wojtyłą, później już Janem Pawłem II, stała się drogowskazem i jednocześnie ratunkiem dla wielu Polaków, którzy nie godzili się z systemem politycznym PRL-u. To też pomogło przetrwać KUL-owi i zostać jedną z najważniejszych uczelni w Polsce. „Zawsze podziwiałem Twój realizm spojrzenia na codzienność i maksymalizm w szukaniu odpowiedzi na związane z nią pytania i problemy” – napisał Jan Paweł II w liście skierowanym do o. Mieczysława Alberta Krąpca z okazji jego 80. urodzin. Miał rację, ponieważ Ojciec Profesor nieustannie bronił swoich realistycznych pozycji w filozofii, co miało ogromny wpływ na jego życie i działalność.

Jego celem było „wyjaśnić świat i człowieka, by go prowadzić z absurdu istnienia i myślenia”. Uświadamiał przy tym, że „bez rozumu nikt nie jest zdolny przyjąć wiary”. Następnym pokoleniom przekazał myśl, że „należy poddać się we władanie realistycznej filozofii bytu i rozumiejąco wsłuchiwać się w głos chrześcijańskiego Objawienia”. I dodał: „to w zupełności wystarczy”.

Polski Ośrodek Kultury i Edukacji im. Mieczysława Alberta Krąpca w Tarnopolu dziękuje tym, którzy pomogli, wsparli i przyczynili się do wydania tej książki oraz wszystkim tym, którzy przeczytają tę książkę i w taki sposób uczczą wielkiego człowieka i filozofa.

Piotr Fryz, prezes Ośrodku Kultury i Edukacji
im. Mieczysława Alberta Krąpca w Tarnopolu

*

208 с.
145*200мм
жовтень 2021 року
ISBN 978-617-692-660-3